top of page
Teamwerk

OVER

ONS

KOJEVA is een koepel ontstaan voor en door onafhankelijke jeugdlogies-uitbaters en een aanvulling op de bestaande koepels CJT en VJH.

 

Het doel van de vereniging is drieledig:

SAMENWERKING: De leden zullen door samenwerking zichzelf en elkaars werking versterken. Daarvoor zullen initiatieven worden opgezet door de leden zoals samen aankopen, uitwisselen van praktijkervaringen, het organiseren van een gemeenschappelijk open deur weekend,…

PROMOTIE: De leden zijn er van overtuigd dat reiservaringen voor kinderen en jongeren betekenisvol zijn in hun (verdere) ontwikkeling. Het actief promoten van meerdaagse groepsuitstappen binnen en buiten de schoolcontext (jeugdkampen, zee-, bos- en vredesklassen,…) is noodzakelijk om deze rijke traditie te beschermen en versterken. Daarvoor willen we samen op beurzen staan, een West-Vlaamse website met het aanbod, …

BELEIDSBEïNVLOEDING: De leden zullen de verschillende overheden (West-Vlaams, Vlaams, Federaal en Europees) samen aanspreken over de obstakels die ze ervaren in hun werken en uitdagen om een beleidskader te creëren dat onze werkingen versterkt.

De vereniging wil zich inzetten om mee vorm te geven aan ‘de ideale jeugdverblijven en hostels ‘. Dat ideaal beeld is er een van kwaliteit, lokale verankering, duurzaamheid, rechtvaardigheid en samenwerking. Samen met de leden zal de vereniging dit beeld verder concretiseren en nastreven.

De Waarden van de vereniging:

  1. We geloven in toerisme op mensenmaat met respect voor alle deelnemers ongeacht hun rang, afkomst, gender,… Toerisme op mensenmaat heeft oog voor duurzaamheid en is lokaal ingebed. Elk kind en elke jongere moet op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier kunnen deelnemen aan groepsvakanties.

  2. We geloven dat de wil om bij te dragen aan ‘Toerisme voor allen’ niet afhangt van de rechtsvorm van de aanbieder maar wel van de ingesteldheid om iedereen een kwaliteitsvolle en betaalbare vakantie-ervaring aan te bieden. We streven dan ook om tot een gelijk speelveld te komen met gelijke regels voor alle aanbieders.

  3. We geloven dat aanbieders naast het aanbieden van kwalitatieve overnachtingen (en maaltijden) ook begeleiding moeten voorzien voor de groepen die op meerdaagse groepsuitstap gaan. Deze begeleiding kan praktisch of inhoudelijk zijn.

  4. We geloven in de noodzaak om tot een regelgevend kader te komen dat rechtszekerheid kan bieden aan de aanbieders van jeugdvakanties. De huidige onzekerheid met verschillende interpretaties van de geldende wetgeving is nadelig voor de aanbieders.

  5. We geloven in een positieve kijk op de werkelijkheid en in de meerwaarde van verschillende stemmen in het debat over onze (sub)sector. Onze standpunten zijn niet gericht tegen andere aanbieders of vakverenigingen maar zijn een aanvulling, concretisering of als het moet een andere stem in het debat.

  6. We geloven in een sterke sector jeugdverblijven en hostels. Wij bieden overnachtingsmogelijkheden voor jongeren en hun organisaties/scholen aan in de schooltijd én in de vrije tijd. Jeugdtoerisme is de kern van ons werk, geen economische aanvulling in een businessmodel.

  7. We geloven ook sterk in de uitgesproken economische meerwaarde van onze sub-sector binnen het toerisme. Onze huizen zorgen voor tewerkstelling, lokale aankoop van producten, ‘afnemers’ van goederen en diensten in de brede cultureel-toeristische sector,… Onze sterkte is dat we die economische meerwaarde ook creëren buiten de klassieke vakantiemomenten. Op die manier dragen we bij aan de rendabiliteit van de brede toeristische sector.

De Vereniging bestaat uit leden die jaarlijks hun engagement bevestigen.

Voorwaarden om lid te worden:

Om lid te kunnen orden en blijven van de vereniging moet het jeugdverblijf of de hostel:

  1. Erkend zijn door Toerisme Vlaanderen.

  2. Minstens 70% overnachtingen jeugd realiseren, zowel in de schooltijd als tijdens de vakanties.

  3. De 70% overnachtingen jeugd moeten worden gerealiseerd in het erkende jeugdverblijf/hostel zelf en niet binnen de infrastructuur van een andere verblijfstype (hotel, appartementen,…).

De waarden en ambities zoals hierboven beschreven delen en onderschrijven.

bottom of page